top of page
Sertifikater

Miljøfyrtårn
Ortopartner AS er fra og med 29.03.2021 sertifisert som Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU. Det er et bevis på at ordningen holder høy miljøstandard og kvalitet på linje med internasjonale merkeordninger (EMAS og ISO 14001). Last ned sertifikat ⬇.

Miljfyrtarn-norsk-farger.png

Etisk handel

Ortopartner AS jobber for å fremme til gode arbeids- og miljøforhold i våre leverandørkjeder. Dette ønsker vi å gjøre i nært samarbeid med våre leverandører og samarbeidspartnere. For å tydeliggjøre hva vi forventer av våre leverandører, har Ortopartner AS utarbeidet retningslinjer for etisk handel. Retningslinjene dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø.

IEH_Logo-1.jpg

Ortopartner AS

Miljøfyrtårn (EMAS og ISO 14001)
Etisk handel

Fior & Gentz

ISO 13485
93/42/EEC
ISO 9001

Streifenedar

ISO 13485
93/42/EEC
AEO-F

Evomotion

ISO 13485
93/42/EEC

bottom of page