top of page

Miljøfyrtårnsertifisert

Ortopartner AS er fra og med 29.03.2021 sertifisert som Miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU. Det er et bevis på at ordningen holder høy miljøstandard og kvalitet på linje med internasjonale merkeordninger (EMAS og ISO 14001).

Sertifikat Ortopartner AS
.pdf
Download PDF • 97KB
 

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. For å nå framtidens lavutslippssamfunn har alle et ansvar, både enkeltindivider, myndigheter, og bedrifter.

 

Ta samfunnsansvar

Ved å miljøfyrtårnsertifisere vår virksomhet, bidrar vi til bedre miljø og lavere klimagassutslipp. Jordkloden står overfor en alvorlig klimatrussel dersom vi ikke endrer måten vi lever på, og ansvaret for å nå Norges lavutslippsmål hviler på oss alle.


Gå foran – vis verden at fremtidens løsninger er bærekraftige

Ved å miljøfyrtårnsertifisere vår virksomhet, bygger vi samtidig omdømme rundt vårt miljøengasjement. Forbrukere er i økende grad blitt opptatt av etikk, ansvarlighet, bærekraft og mening. Ansvarlighet blir dermed også et større element av virksomheters merkevarestrategi.


Driv smart virksomhetsstyring

Når vi miljøfyrtårnsertifiserer vår virksomhet gjennomgås alle rutiner for å oppnå en mer miljøvennlig drift. Med det sparer vi ikke bare miljøet – men høyst sannsynlig også utgifter på energiøkonomisering, avfallsreduksjon og smarte transportløsninger.


Sett miljømål og skap resultater

Alle miljøfyrtårnsertfiserte virksomheter får tilgang til et smart nettbasert verktøy for miljøledelse. Her kan vi innrapporterte miljøresultater, sette nye mål og få en god grafisk oversikt over virksomhetens miljøregnskap.


Sikre godkjent miljødokumentasjon til bruk i anbudsprosesser

Det stilles stadig oftere krav om miljøsertifisering ved anskaffelser. Miljøfyrtårn er en tredjeparts sertifisering, godkjent som dokumentasjon når vår virksomhet skal gi tilbud.


Bli med!

Ortopartner AS ønsker å inspirere alle sine kunder og samarbeidspartnere til å være med på det grønne skiftet. Som Miljøfyrtårn-bedrift får du hjelp til å iverksette konkrete og lønnsomme bærekraftstiltak, som har stor betydning for virksomhetens konkurransekraft i årene fremover. Miljøfyrtårn-ansvarlig Kosta Stanic.


Vil du vite mer om Miljøfyrtårn? Besøk miljofyrtarn.no


Våre leverandører og andre sertifiseringer


Fior & Gentz

  • ISO 13485

  • 93/42/EEC

  • ISO 9001

Streifenedar

  • ISO 13485

  • 93/42/EEC

  • AEO-F

Evomotion

  • SO 13485

  • 93/42/EEC

Comments


bottom of page